Pozovite nas: +381 37 762 000 | +381 37 762 020 | +381 63 608 628

Adresa: Laćisled bb, 37232 Kruševac

MTD Servis

Obrada glave motora

Glava motora

Oštećena glava motora povećava potrošnju gorila, pogoršava performanse, a može izazvati i mešanje rashladne tečnosti i ulja usled čega dolazi do oštećenja motora. MTD Laćisled poseduje svoj ispitni centar i mašinsku radionicu za popravku (obradu) glava motora. Pošto postoje razne vrste glava motora tako je i proces njihovog remonta raznovrstan i sastoji se iz više faza:

obrada_glave_motora

 • Demontaža i detaljno pranje glave motora
 • Defektaža glave motora, kontrola propustljivosti ventila i merenje visine glave
 • Ispitivanje poroznosti glave motora na radnoj temperaturi pod pritiskom od 6 do 8 bara
 • Provera istrošenosti stabla i vođice ventila
 • Obrada ležišta (siceva) ventila
 • Nivelisanje glave motora (kotiranje u sve četiri tačke) radi precizne obrade
 • Ravnanje glave motora
 • Kontrola izlaznosti ventila i potrebna obrada ventila
 • Sklapanje glave motora
 • Provera propustljivosti ventila na vakuumtestu i štelovanje zazora
 • Ugradnja na blok motora
Scroll