Pozovite nas: +381 37 762 000 | +381 37 762 020 | +381 63 608 628

Adresa: Laćisled bb, 37232 Kruševac

MTD Servis

Obrada bloka motora

Blok motora

Do habanja cilindara može doći usled:

  • Dugogodišnjeg korišćenja
  • Zbog lošeg kvaliteta ulja
  • Zbog nepravovremene zamene ulja i filtera za ulje
  • Zbog oštećenja filtera za vazduh gde dolazi do propuštanja nečistoća koje mogu oštetiti cilindar.blok motora

Po prijemu motora u naš servis utvrđujemo stepen habanja cilindara i na osnovu toga određujemo način popravke cilindara, a koji zavisi od stepena oštećenja.

Pre početka obrade vršimo pripremu motora tako što uklanjamo sve mehaničke nečistoće sa bloka.

Usled rada motora razvija se velika toplota, cilindar bloka motora je takođe izložen i velikom mehaničkom opterećenju. Tako da je kvalitet i tačnost obrade cilindara veoma bitna.

Kod manje oštećenih cilindara vršimo obradu razbušivanjem cilindara na propisanu vrednost (specijalu).

obrada_bloka_motoraU slučaju većeg oštećenja cilindra gde više ne postoje prpisane vrednosti prečnika na koje bi se mogle razbušiti, vršimo ubacivanje košuljice od materijala otpornog na habanje. Ovaj proces se naziva hilznovanje. Prilikom hilznovanja možemo koristiti suve cilindarske košuljice i mokre cilindarske košuljice. Suve cilindarske košuljice se u cilindarski blok ubacuju presovanjem, dok se mokra košuljica ugrađuje bez prese. Nakon ubacivanja košuljica se dalje obrađuje zajedno sa blokom i tako ugrađene razbušuju se na odgovarajuću vrednost prečnika, koja je u većini slučajeva standardna vrednost .

 

MTD Laćisled u svojoj mašinskoj radionici vrši proizvodnju cilindarskih košuljica visokog kvaliteta.

Posle razbušivanja radi postizanja što većeg kvaliteta površinske obrade obavezna je fina završna obrada

honovanje. Nakon površinske obrade potrebno je obaviti ravnanje bloka.

Usled težih oštećenja motora, može biti oštećeno ležište kolenastog vratila. Postupkom razbušivanja kolenastog vratila se nakon skraćivanja konzola ležište razbušuje na standardni prečnik.

Nakon završenih svih procesa mašinske obrade pristupa se detaljnom pranju, a nakon toga i farbanju bloka motora.

Pre sklapanja motora obavljaju se sve potrebne provere, kao što je provera kvaliteta obrade i provera prečnika cilindara.

Scroll